A A A

Piotr Cybułka
śpiew, gitara basowa


Tylko on jeden posiada niepisane pełnomocnictwo Wujka Idziego do reprezentowania go na ziemskim padole, pod jednym wszak warunkiem - będzie śpiewał z równą sobie żarliwością i zapamiętaniem.

Aby spełnić wujkowe wymagania, różnorako się sposobił. Studiuje w Cieszynie, gdzie ma kontakt z wybitnymi twórcami i badaczami śląskiego folkloru: Józefem Brodą, Jerzym Drozdem, prof. Adolfem Dygaczem czy Ryszardem Gabrysiem.

Pędzi żywot folklorysty, nie odmówi nigdy czysty... Od ponad pół wieku lideruje śląskiej grupie POZIOM 600, będącej najbardziej znanym wykonawcą podziemnego rock and rolla.

Na co dzień jest dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, gdzie organizuje „Radlińskie Betlejki” i Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Dom”.

Prześladują go muzyczne pomysły, od których uwolni się dopiero po ich zrealizowaniu.

O pozwolenie na utworzenie Kapeli, Wujka Idziego nie pytał. Kierował się przekonaniem, graniczącym z pewnością, że przedsięwzięcie skazane jest na sukces! O tym, czy tak jest w istocie, przekonacie się sami, przychodząc na koncerty Kapeli Wujka Idziego.


Powered by Quick.CMS