A A A

Dżynki w Parchowie


Dożynki w Parchowie odbędą się w niedzielę 2.09. W programie: 14.00 msza św.; po niej na stadionie turniej sołectw, koncerty, m.in. Kapeli Wujka Idziego (17.30), zespołu Duet (19.00). Do tego konkurs wieńców, atrakcje dla dzieci.

Informacja portalu "KURIER BYTOWSKI".

Pan Edmund Wrycz Rekowski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie już w marcu zarezerwował, nieco odległy termin, bo drugi dzień września. Namawiał, byśmy nie zrażali się odległością i przyjęli zaproszenie, bo warto wystąpić na Kaszubach! Jestem bardzo ciekawy jak będzie... Na pewno o tym napiszę.

Powered by Quick.CMS