A A A

Jubileusz XX-lecia HYDROTECH S.A. z naszym udziałem


Na zaproszenie Pana Grzegorza Jankowskiego - Prezesa Zarządu HYDROTECH S.A. w Rybniku zagraliśmy na uroczystości XX-lecia firmy, która jest uznanym producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa.

Były gratulacje, przemówienia (krótkie), śląski kołocz, zimne piwo i dużo pieczystego. Pracownicy i zaproszeni goście bawili się przednio, a to za sprawą występów dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rybniku-Kłokocinie, orkiestry dętej Kopalni „Jankowice”, grupy CARRANTUOHILL i Kapeli Wujka Idziego. Imprezę prowadził Arkadiusz Żabka – dziennikarz Radia 90.

Wyjątkowo Piotrka Ruta zastąpił były gitarzysta zespołu „POZIOM 600” Sławek Tatera.

Powered by Quick.CMS